(50ml) –  (200ml)

"PESKESI" OUR DISTILLATE

With/without anise

 – 6 € 

IDONIKO - DRAMA

With/without anise

2 €  – 7,5 € 

KANENAS – CHALKIDIKI

With/without anise

         – 9 € 

MPAMPATZIM – CHALKIDIKI

With/without anise

2 € – 8,0 € 

SONIADIS – AMINTEO , FLORINA

With/without anise

2 € – 6 €

ENTEKA – KOZANI

With/without anise

2 € – 6 €

PYRROS – IOANNINA

Without anise

2 € – 6,5 €

PRESTIGE – IOANNINA

Without anise

– 11 €

ZOINOS - ZITSA

Without anise

2 €– 7,5 €

GATSIOU - ARTA

Without anise

2 €– 7,5 €

TIRNAVO' S COOPERATIVE

With/without anise

2 €– 7 €

KATSAROU – TIRNAVOS

With/without anise

2 €– 8,5 €

KARDASI – TIRNAVOS

With/without anise

2 €– 7 €

DEKARAKI MUSCATO – TIRNAVOS

Wiithout anise

2 €– 7 €

DEKARAKI RODITIS – TIRNAVOS

Wiithout anise

2 €– 7,5 €

DEKARAKI MALAGOUSIA – TIRNAVOS

Wiithout anise

2 €– 9 €

TSILILI - TRIKALA

Wiith/without anise

2 €– 7 €

AGIONERI – METEORA

Without anise

2,5 €– 9 €

APOSTOLAKI – VOLOS

With/without anise

2 €– 8 €

SPYROPOULOS - EUBOEA

Without anise

2 €– 8 €

ZACHARIAS - VIOTIA

Without anise

2 €– 7,5 €

ZACHARIAS ORGANIC - VIOTIA

Without anise

8,5 €

LOST LAKE MOUCHTARO - VIOTIA

Without anise

-18 €

LOSTA LAKE MALAGOUSIA - VIOTIA

Without anise

-18 €

35N TSIKOUDIA - RETHIMNO

-11 €

35N DISTILLATE SYRAH - RETHIMNO

-13 €

35N DISTILLATE MUSCATO

-14 €

35N RAKOMELO

-11 €

ANO - KATO TSIKOUDIA 500ML

-22 €

Drink/Bottle

CHRYSI VIDRA – GLINAVOS DOMAINE

6 €  – 50 € 

EPIROTIKO – ZOINOS DOMAINE

6 €  – 60 € 

OLD SPIRIT – A.C. TIRNAVOS

6 €  – 50 € 

AGED - KARDASI DOMAINE

6 € – 60 € 

DARK CAVE - TSITSILIS

7 € – 70 €

MANIFESTO GRECO - APOSTOLAKIS

6 € – 60 €

AGED - KATSAROS

8 € – 80 €

METHEXIS - LAZARIDIS DOMAINE

8 € – 80 €

SECLUSION – ZOINOS DOMAINE

13 € – 120 €

(50ml) –  (200ml)

PLOMARI – LESVOS

2 €  – 7,5 € 

KAZANISTO – CHIOS

  – 7 € 

BABAJIM – THESSALONIKI

 – 6,5 € 

KATSAROS - TIRNAVOS

2 €  – 7 € 

VARVAGIANNI GREEN/BLUE – LESVOS

 – 7,5 €

MATARELI – LISVORI OF LESVOS

 – 8 €

X